|    DOMAČIJA GLOBOKO - Vse za vrt, polje, dom in domače živali  |  T 04-530-94-94, GSM 051-604-524  |  domacija.globoko@siol.net

Vrtnarstvo in semenarna

VRTNARSTVO

 • okrasni lonci (iz PVC materiala, primerno za zunaj)
 • Glinena posoda in korita
 • korita za balkonsko cvetje (samozalivalni oz. z vodno rezervo)
 • vrtni palčki
 • solarni palčki in lučke
 • vrtno orodje
 • rokavice
 • gnojila
 • kosilnice
 • motorne kosilnice
 • kose, srpi
 • škropilnice
 • okopalniki
 • motorne žage
 • cevi in garniture za zalivanje
 • vodni priključki
 • oporniki
 • ograjni sistemi (Živex)
 • žice, rafija
 • tkanine (zimske in letne, različnih velikosti- tudi na roli),
 • PVC folije
 • zaščitne mreže (proti toči, proti plevelu, za sadje, za plodovke)
 • solarni odganjalci voluharja, krta
 • voluharice
 • list za žago lokarico

 

P1080556 P1020931 P1090858 P1080558

DSC 1171 P1090860 P1090861 P1090862

 

SEMENA

 • semena vrtnin, stročnic, zelišč
 • semena čebulnic
 • semna rož
 • semenski krompir
 • semenska koruza
 • žita (ozimna in jara)
 • trave (okrasne in kmečke)
 • strniščni dosevki – za zatiranje skodljivcev v tleh (krompirjeva ogorčica)
 • (Oljna Redkev, Bela Gorjušica, Facelija, Perzijska Detelja, Jara Grašica, Ajda)

 P1020928 P1020931 P1020948


OPISI GNOJIL

ALGOPLASMIN ( rdeče morske alge)


Je naraven biostimulator na osnovi morskih alg (in mineralov iz morskih sedimentov, v obliki zelo finega prahu. Uporabljamo ga raztopljenega v vodi (za škropljenje ali zalivanje) ali kot prašivo. Vsebuje vsa življensko pomembna mikrohranila, še posebej jod in selen, naravne vitamine, aminokisline, kot tudi druge pomembne rastlinske sestavine, ki krepijo rastline in vzpodbujajo njihovo rast. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi. Pakiranje: 1 ali 5 kg.
Rastline Algo-Plasmin sprejemajo neposredno. Tako tudi njegovo delovanje na povečanje odpornosti, vzpodbujanje rasti in krepitev korenin sledi neposredno po aplikaciji. Preprečuje pojav glivičnih in virusnih bolezni ter poškodbe rastlin zaradi škodljivih insektov.

Učinkovanje Algo-Plasmin-a:

 • Večanje odpornosti na glivične in virusne bolezni in škodljivce, še posebej na škrlup, pepelovko, koloradskega hrošča, bolhače; ob pogostem škropljenju ali prašenju oblikuje pripravek enakomerno zaščitno plast.
 • Vzpodbuja in uravnava presnovne procese rastlin.
 • Boljše premoščanje stresnih situacij (suša, hlad, mokrota).
 • Pospešuje rast in razvoj korenin ter obnovo rastlinskih tkiv po mehanskih poškodbah (po toči)
 • Krepitev korenin.

Uporabljamo ga lahko v vseh kmetijskih segmentih: vrtnarstvu, poljedarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu.
Uporaba:

 
Način uporabeOdmerekOpombe
Škropljenje 30-40g/10 l vode škropilno brozgo moramo pred uporabo krepko premešati
Prašenje 2-3 kg/ 100 m2  

Škropimo oz. prašimo na 10-14 dni. V primeru močnejšega pritiska bolezni in škodljivcev intervale skrajšamo. Da dosežemo učinkovito preventivo, moramo s tretiranjem začeti v zgodnjih razvojnih fazah (oblikovanje listov).
Najbolj optimalen čas uporabe je v sončnem vremenu (direktno sončno obsevanje), ne v dežju.
Mešanje:
Lagko ga mešamo z drugimi pripravki za škropljenje (npr. fungicidi). Njihov odmerek lahko v tem primerek nekoliko zmanjšamo.
POMEMBNO! Za sanacijo poškodb po toči in neurjih na vinski trti ter tudi drugih kulturah sta odlična naravna regeneracijska pripravka.


APNENI DUŠIK

APNENI DUŠIK - OKOLJU PRIJAZNO GNOJILO, KI SE UPORABLJA ZA ZATIRANJE TALNIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

Apneni dušik je najstarejše umetno dušikovo gnojilo, ki je bil narejen že leta 1898, proizvodnja za prodajo pa poteka od leta 1909. Izdelan je iz naravnih sestavin: apnenec, premog in zračni dušik. Zaradi svoje značilne razgradnje uspešno zmanjša pojav številnih bolezni vrtnin kot so: bela gniloba solate in paprike, golšavosti kapusnic, rdeča gniloba čebule in pora, stebelna gniloba pri kumarah, venenje pri paradižniku in fižolu, gnilobe plodov paprike idr. Pri sadnih rastlinah pa bolezni kot so škrlup, hruševa rjava pegavost, luknjičavost koščičarjev, jagodna koreninska gniloba, fuzarijska uvelost jagod, malinova sušica idr. Prav tako pa pri redni uporabi zmanjšamo pojav talnih škodljivcev (strune), semenskih plevelov, polžev in odganja tudi voluharja.

Okolju prijazno gnojilo
Apneni dušik vsebuje 19,6 % dušika in več kot 50 % kalcija. Je okolju prijazno gnojilo, kar pomeni, da oskrbuje tla s temi hranili na način, da zagotavlja trajnostno rodovitnost tal. Zaradi počasnega in enakomernega sproščanja dušika se praktično ne izpira tudi pri močnih padavinah. Več tednov ostane v plasti tal, kjer je glavnina koreninskega sistema rastlin. Tako je zagotovljena zdrava in ne stresna rast rastlin, kar se kaže v njihovi odpornosti in bujnosti. Dokazano je, da tako prehranjene rastline vsebujejo manj nitratov v pridelku. 

V gnojilu je 1/3 kalcija prostega, 2/3 pa vezanega z dušikom. Ker se kalcij sprošča skupaj z dušikom, je njegova mobilnost po rastlini izboljšana. Rastline hkrati z dušikom sprejemajo tudi kalcij, zaradi tega so robustnejše in bolj odporne na bolezni in škodljivce. Zaradi visoke vsebnosti kalcija, se izboljša tudi njihova skladiščna sposobnost. Prost in vezan kalcijev oksid, ki se sprošča iz apnenega dušika, ohranja strukturna tla in preprečuje zakisanost tal (v kislih tleh je razvoj določenih škodljivih mikroorganizmov povečan). Tako se ustvarja naravno stimulativno okolje za delovanje in razvoj koristnih mikroorganizmov, ki zatirajo oziroma omejujejo delovanje in razvoj škodljivih organizmov.

Nasveti za pravilno uporabo apnenega dušika
Količina gnojila, ki ga bomo uporabili je odvisna od zalog hranil v tleh in od potrebe kultivirane rastline po hranilu (glej gnojilne norme). Za izračun potrebne količine gnojila je potrebno izmeriti površino, ki jo želimo gnojiti. Z velikimi koraki prehodimo površino po dolžini in po širini. Izračunano površino, 1 korak je 1 m, pomnožimo s potrebno količino gnojila na m2. 

Primer: 4 m x 5 m x 40 g/m2 = 800 g apnenega dušika.
Pravilno količino gnojila lahko odmerimo z merilnim lončkom - 100 ml apnenega dušika tehta 100 g ali z veliko žlico - ena zvrhana velika žlica je enako približno 20 g apnenega dušika.
Pri trošenju gnojila z roko uporabljajte gumijaste rokavice.
V primeru založnega gnojenja gnojilo enakomerno potrosimo in ga plitvo vdelamo v tla. Z apnenim dušikom gnojimo spomladi, najmanj 2 tedna pred sejanjem rastlin, poleti pa najmanj 1 teden. Tla bi naj bila ob trošenju rahlo vlažna (zalijemo po trošenju), da se gnojilo hitreje razgradi in enakomerno razporedi po tleh. Nikoli apnenega dušika ne trosimo takoj po setvi ali sajenju sadik.
Dognojevanje. Pri rastlinah, ki dovoljujejo dognojevanje, ga trosimo šele, ko se rastline ukoreninijo. Pri dognojevanju gnojilo enakomerno potrosimo pod rastlinami in ga ne vdelujemo v tla.


Zatiranje talnih bolezni
Pri razgradnji gnojila se tvori plin, ki je fitotoksičen ter do neke mere deluje fungicidno, insekticidno in herbicidno. Plinasta faza traja od 7 do 14 dni odvisno od temperature tal in količine uporabljenega gnojila. Če se gnojilo uporablja v času klitja plevelov pa do stadija 4. pravega lista, jih s tem ukrepom učinkovito zatremo.

 

1V sadovnjakih gnojenje z apnenim dušikom, v količini 40 g/m2 tik pred brstenjem sadnih dreves, vpliva na razgradnjo starega listja s čimer odstranimo hranilno podlago za glive škrlupa in rjave hruševe pegavosti. Poleg tega pa uniči tudi glive s čimer se zmanjša tvorba askospor škrlupa in rjave hruševe pegavosti do 95 %.

 

2Številne znanstvene raziskave ter izkušnje iz pridelave zagotavljajo, da se ob redni uporabi znatno zmanjša pojav talnih bolezni.

Že pri samo eni uporabi apnenega dušika večinoma dobimo značilno zmanjšanje okuženosti rastlin z belo gnilobo.

Odmerki v višini 40 g/m2 zaustavijo kalitev spor. Pri redni uporabi apnenega dušika v celotnem kolobarju se okuženost tal lahko povsem odpravi.

 

 

 

3V zadnjem času se v nasadih čebule in pora, zaradi povišanih poletnih temperatur, začela pojavljati rdeča gniloba čebule in pora, ki jo povzroča gliva Pyrenochaeta terrestris (slika).
Z uporabo apnenega dušika v količini 40 g/m2 (kar zadosti potrebo po dušiku) pred sajenjem oz. setvijo ali če dognojujemo v fazi tvorbe čebule (ko doseže rastlina 10-15 cm višine) močno zmanjšamo pojav bolezni.
Da izkoristimo tudi herbicidni učinek se priporoča ročno trošenje gnojila na 10-15 cm visok sestoj.

 

4Apneni dušik se uspešno uporablja za zatiranje golšavosti (Plasmodiophora brassicae) v kapusnicah (zelje, cvetača, brokoli, ohrovt idr.)

Rezultati poskusov dokazujejo, da je ob redni uporabi apnenega dušika mogoče pridelovanje kapusnic tudi na močno okuženih tleh.

 

Zatiranje škodljivcev

Izkušnje so pokazale, da voluhar, ptiči, fazani idr., vonja ki nastaja pri razkrajanju gnojila ne marajo in
se takšnih površin izogibajo.

5Strune predstavljajo v zadnjih letih pri pridelavi krompirja in pri drugih vrtninah vedno večji problem.
Proti strunam trenutno ne obstaja dovoljen insekticid. Uporaba apnenega dušika v količini 50 do 60 g/m2, 8 do 10 dni pred saditvijo krompirja značilno omeji pojav strun.

 

6Nezavarovano, mehko telo golih polžev, je zelo občutljivo za poškodbe in jedke snovi.
Dokazano je, da so mladi polži in jajčeca zelo občutljivi na gnojenje z apnenim dušikom.
Pri količini 30 g/m2 potrošenega apnenega dušika je
bilo 2 dni po trošenju živih polžev samo še 24 %, pri količini 50 g/ m2 apnenega dušika pa je bilo živih polžev le 11 %.

 

7Apneni dušik zagotavlja uravnovešeno in harmonično gnojenje pašnikov, ki prepreči motnje pri preskrbi živali z mineralnimi snovmi.
Ustvarja gosto, optimalno sestavo travinja, ki je odporno na hojo. Uničuje jajčeca in larve zajedavcev na pašnikih, ki jih vnašamo z uporaba hlevskega gnoja oz. so v iztrebkih živali.
Optimalni čas uporabe apnenega dušika je spomladi, nekako v obdobju cvetenja okrasnega grma -forzicije. V tem času se raztrosi 300 do 400 kg/ha apnenega dušika na hektar, ki bo na travinju deloval fitosanitarno, herbicidno in proti polžem. Dušik se bo sproščal počasi več tednov in se ne bo izpiral. Travna brazda naj bo osušena (ne sme se trositi po rosi!), površina tal naj bo vlažna. Zaradi fitosanitarnega delovanja gnojila se lahko živali ponovno spustijo na pašo po 10-14 dnevih.

 

Hebicidno delovanje

V času plinaste faze, ki traja od 10-14 dni po trošenju apneni dušik dobro deluje na plitvo kaleč ali že ukoreninjen semenski plevel. Ta učinek je omejen na vrhnjo plast tal (3-5 cm) (slika). Zaradi tega je možno
dognojevanje le globoko ukoreninjenim rastlinam, pri katerih je bilo dokazano, da so manj občutljive (kapusnice,
por, čebula, grah, asparagus). Da preprečimo fitotoksičnost na rastlinah, mora biti listje suho in rastline
dobro ukoreninjene! Mnogo poskusov je pokazalo, da uporaba apnenega dušika pogosto zadrži plevele pod
pragom t.i. ekonomske škode.

8